ردیف نام نرم افزار قابلیت های نرم افزار

نکته 1 : آخرین ویرایش نرم افزارها بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 می باشد

نکته 2 : مواردی که با NEW و UPDATED مشخص شده اند نسبت به مهرماه 1396 می باشند

نکته 3 : برای ماشین حساب الجبرا، ارسال ماشین حساب لازم بوده ولی برای مدل های کلاسپد امکان ارسال برنامه ها بصورت اینترنتی وجود دارد

حل سوالات آزمون محاسبات اسفند 95 توسط برنامه ماشین حساب پرشیاسیویل (ویدئو آموزشی).

*** چند نمونه فیلم کوتاه جهت آشنایی با روند کارکرد نرم افزارها ***