*** ثبت سفارش آنلاین برای نرم افزارهای ماشین حساب کاسیو الجبرا یا کلاسپد ***

logo
logo
ثبت سفارش
نام : نام خانوادگی :
جنسیت : تلفن همراه :
ایمیل : تکرار ایمیل :
نوع سفارش : نرم افزارهای ماشین حساب کلاسپد (800000 تومان)
نرم افزارهای ماشین حساب الجــبــرا (800000 تومان)
ماشین حساب + نرم افزارهای الجبرا (2500000 تومان)
آدرس پستی :
* سریال دستگاه :    
** کد تخفیف :    
 

سریال دستگاه، ترکیبی از عدد و حروفی است که در پشت ماشین حساب درج شده است *

ارسال نمایید Calculator@PersiaCivil.ir جهت اطلاع و استفاده از تخفیف های ویژه یک ایمیل با عنوان "تخفیف خرید نرم افزار ماشین حساب" به **

نرم افزارهای ماشین حساب کلاسپد با تمامی مدل های آن سازگار بوده و پس از ثبت سفارش بطور خودکار به ایمیل شما ارسال می شود -

برای طرح سوالات از طریق تلگرام نیز می توانید از این لینک استفاده نمایید