*** ثبت سفارش آنلاین برای نرم افزارهای ماشین حساب کاسیو الجبرا، کلاسپد و 9860 ***

ALGEBRA FX 2.0PLUS
Classpad 330 & 330PLUS & CP400
Casio9860 GII & GIII
ثبت سفارش
نام : نام خانوادگی :
جنسیت : تلفن همراه :
ایمیل : تکرار ایمیل :
نوع سفارش : نرم افزارهای ماشین حساب کلاسپد (3000000 تومان)
نرم افزارهای ماشین حساب الجــبــرا (3000000 تومان)
ماشین حساب + نرم افزارهای الجبرا (8500000 تومان)
نرم افزار تحلیل قاب ویژه مدل 9860 (800000 تومان)
آدرس پستی :
* سریال دستگاه :    
کد تخفیف :    
 

سریال دستگاه، ترکیبی از عدد و حروفی است که در پشت ماشین حساب درج شده است *

نرم افزارهای ماشین حساب کلاسپد با تمامی مدل های آن سازگار بوده و پس از ثبت سفارش بطور خودکار به ایمیل شما ارسال می شود -

خرید نرم افزار تحلیل قاب ویژه مدل 9860 بصورت آنلاین بوده و پس خرید به همراه فایل آموزشی قابل دانلود است -

برای طرح سوالات از طریق تلگرام نیز می توانید از این لینک استفاده نمایید