بنام خدا

  Download Required Fonts

راهنمای استفاده از نرم افزار کنترل سازه قاب خمشی بتن آرمه

 

نکات مهم در استفاده از نرم افزار :

 

1) مقطع تمامی ستون های مورد استفاده، بصورت مربع یا مستطیلی بوده و به صورت Reinforcement to be Checked تعریف شده باشند.

2) نام مقاطع و مصالح مورد استفاده بیش از 10 حرف (کارکتر) نباشد.

3) حرف اول کلیه ی نام ها (نام مصالح، مقاطع، طبقات و ...) حتما حروف باشد.

5) سیستم سازه ای در هر دوجهت، قاب خمشی بتن آرمه متوسط باشد. (نسخه فعلی نرم افزار، سازه های دارای دیوار برشی را پشتیبانی نمی کند)

6) از آنجایی که قابلیت های نرم افزار دائما در حال اضافه شدن هستند، برای اطلاع از اخرین تغییرات نرم افزار به همین صفحه مراجعه نمایید.

 

 

نحوه استفاده از نرم افزار :

 

1)  در نرم افزار Etabs، واحد را روی Kgf-m تنظیم نمایید و از مسیر زیر یک فایل e2k ایجاد نمایید. ( مانند شکل 1)

 

 

 File ŕ Export ŕ Save Model as ETABS .e2k Text File…

 

 

step1.jpg

 

شکل 1 – ایجاد فایل e2k حاوی اطلاعات هندسه مدل

 

 

 

2)     در این گام وارد نرم افزار  (لینک :  www.PersiaCivil.ir/ConcFrameChecker )  شده و  فایل ساخته شده در مرحله 1 را  آپلود نمایید.

 

 

3) در صفحه بعد موارد زیر کنترل شده و در صورت وجود ایراد، نرم افزار پیغام مربوط به هر بخش را به کاربر نمایش می دهد.

 

 

 

 

الف) کنترل فاصله بین میلگردهای طولی : نرم افزار برای مقاطع ستون استفاده شده در سازه، حداقل و حداکثر فاصله بین آرماتورهای اصلی را طبق ضوابط آیین نامه کنترل کرده و در صورت بروز مشکل این موضوع را با نمایش پیغام خطا به اطلاع کاربر می رساند.

 

ب) ضرایب ترک خوردگی : نرم افزار تمامی تیرها و ستون های مورد استفاده در سازه را بررسی کرده و در صورتی که از نظر ضرایب ترک خوردگی تعریف شده، مغایرتی با مقادیر ذکر شده در آیین نامه دیده شود، پیغام خطا خواهد داد. به عنوان مثال پیغام  "STORY3 Column C4 PROPMOD I2-2 Not set" به معنی آن است که برای ستون C4 در طبقه 3 در جهت 2-2 ضریب ترک خوردگی اعمال نشده است.

 

ج) کنترل درصد آرماتور : نرم افزار برای مقاطع ستون استفاده شده در سازه، کنترل درصد آرماتور حداقل و حداکثر را انجام می دهد. به عنوان مثال پیغام "For Section C403018T18 : ρ = 0.0382 > 0.03" به معنای این است که مقطع ستون C403018T18 دارای درصد آرماتور بیش از 3 درصد است.

 

 د) سایز آرماتورهای استفاده شده : نرم افزار از میان لیست آرماتور های تعریف شده، آرماتورهایی را که حداقل یکبار در سازه استفاده شده باشند را از لحاظ تطبیق نام، قطر آرماتور و  سطح مقطع تعریف شده مورد بررسی قرار داده و در صورت مغایرت پیغام خطا خواهد داد. به عنوان مثال پیغام "It seems that Rebar 18d is not defined correctly. Bar Diameter=18 mm And Bar Area=360 mm2 " به معنای مغایرت سایز میلگرد 18 با سطح مقطع 360 میلی­متر مربع می­باشد. و یا پیغام "It seems that Rebar 25d is not defined correctly. Bar Diameter=35 mm And Bar Name is 25d" به معنای مغایرت نام آرماتور  (25d) و قطر تعریف شده برای آن (35mm) می­باشد.

 

ه) کنترل ترکیب بارهای طراحی : نرم افزار تمامی ترکیبات بار فعال در منوی طراحی بتنی را با هم مقایسه کرده و اگر ترکیب بارهای تکراری پیدا شوند، آن ها را گزارش خواهد نمود.  به عنوان مثال پیغام "Load Combinations COMB1 and COMB7 are the same" به معنای مشابه بودن دو ترکیب بار COMB7 و COMB1 می باشد

 

 

 

طرح و اجرا : حسام اتقایی

E-mail : Hessam@Atghaee.ir