نرم افزار محل مرکز جرم در نرم افزار Sap2000

مزایای استفاده از نرم افزار:

1-   محاسبه محل مرکز جرم دیافراگم در بام و طبقات در صورت تعریف دیافراگم برای طبقات

2-    ایجاد Point در محل مرکز جرم دیافراگم و متصل کردن Point ایجاد شده به دیافراگم

3-   نمایش شماره Point ایجاد شده به همراه مختصات آن در نرم افزار برای هر طبقه

4-   نمایش نرم افزار Sap حین کار با نرم افزار و امکان ادامه مدلسازی در Sap

5-   گزارش نقاط Overlap شده در صورت وجود با دقت میلی­متر.

6-    گزارش نقاطی از سقف طبقات که به دیافراگم متصل نیستند (درصورت وجود)

7-   گزارش نقاطی از دیافراگم ها که جزئی از سقف ها نیستند (درصورت وجود)

8-   ظاهر و کارکرد بسیار ساده

 

نکات مهم برای کار با نرم افزار:

1-   در هنگام نصب نرم افزار محل پیش فرض نصب را تغییر دهید (مثال: D:\SapDiaphCM)

2-   ویرایش فعلی نرم افزار، فقط با Sap نسخه 19 سازگار است.

3-   هنگام کار با نرم افزار اتصال به اینترنت برقرار باشد.(نرم افزار بصورت ویندوز-وب است)

لطفا در صورت بروز خطا یا ارائه پیشنهادات برای ویرایش های بعدی نرم افزار، از طریق ایمیل زیر ارتباط حاصل نمایید.

E-mail: info@PersiaCivil.ir

حسام اتقایی   

دانشجوی دکتری سازه