ردیف نام نرم افزار قابلیت های نرم افزار

نکته 1 : آخرین ویرایش نرم افزارها بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 می باشد

نکته 2 : مواردی که با NEW و UPDATED مشخص شده اند نسبت به مرداد 1400 می باشند

نکته 3 : برای ماشین حساب الجبرا، ارسال ماشین حساب لازم بوده ولی برای مدل های کلاسپد و 9860 امکان ارسال برنامه ها بصورت اینترنتی وجود دارد

حل سوالات آزمون محاسبات اسفند 95 توسط برنامه ماشین حساب پرشیاسیویل (ویدئو آموزشی).

*** چند نمونه فیلم کوتاه جهت آشنایی با روند کارکرد نرم افزارها ***